Avukatlık Mesleği Çözüm Üretme Sanatıdır

Edirne Barosu Konferans Salonu'nda düzenlenen seminerde avukatlık kanunu, avukatlık meslek ilke ve kuralları, hukuk ve mesleki sorunlarla ilgili konular ele alındı. Seminere konuşmacı olarak katılan İstanbul Barosu eski başkanlarından Turgut Kazan, avukatların adaletin sağlanmasında önemli rol üstlendiğini söyledi. Stajyer avukatlara "iyi avukat" olmak için çok çalışmaları ve mücadele etmelerini tavsiye eden Kazan, "Avukat olmak zor ancak kendinizi yetiştirirseniz avukatlık çok keyif verici bir meslek. Bunu aklınızın bir ucunda her zaman tutun." dedi. Adalet, hak arama ve savunma çabasının insanın içgüdüsel bir ihtiyacı olduğunu anlatan Kazan, şöyle devam etti: "Avukatlık mesleği insanların kendi haklılığını düzgün şekilde savunamamasından dolayı doğdu. İnsan aklıyla gelişti, zenginleşti ve sağlam kazanımlarla bugünlere kadar geldi. Uyuşmazlıkların yumrukla çözülemediği için avukatlık mesleği doğmuştur. Avukatlık mesleğinin Mezopotamya'da, Eski Yunan'da, Roma İmparatorluğu'nda yapıldığını görüyoruz. Geçmişi bu zamanlara kadar eski bir meslek. O zamanlardan günümüze avukatlık mesleği gelişmiş, meslek kuralları günümüze ulaşmış. Hukuk devletinde avukatın önemli bir yeri vardır. Avukatlık önemli bir meslektir. Avukatlar mesleğin gereklerini yaparken mücadeleci olmalıdır. Hukuk devleti oluşumuna katkı sağlanmasında avukatlara büyük görev düşer. Avukatlık ve meslek kurallarını öğrenmek çok önemlidir. İyi avukat olmak için meslek kurallarına uyulmalı. Avukatlık mesleği çözüm üretme sanatıdır. Yaşanan soruna avukat çözüm üretir. Hukuk devleti ne kadar gelişmişse avukat da o zaman çözüm üretme imkanına kavuşabilir." Edirne Barosu Başkanı Alper Pınar da tecrübeli avukatların paylaşımlarının stajyer avukatlar için faydalı olduğunu belirtti. Stajyer avukatların aldığı eğitimlerin meslek hayatlarına katkı sağladığını dile getiren Pınar, "Teknoloji ve bilişim gelişiyor. Hukukta buna ayak uyduruyor. Çok yakın zamanda teknoloji ile hukukun daha entegre olacağını düşünüyorum. Tabii unutulmaması gereken bir şey var. Hayatı hukuk mücadelesiyle geçmiş kişilerin tarih tecrübelerine ihtiyaç var. Bu anlamda bu seminerler çok faydalı." diye konuştu.