GİZLİLİK POLİTİKASI VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Lütfen bu siteyi kullanmadan önce bu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikasını ("Gizlilik Politikası") dikkatlice okuyunuz. Site'yi kullanmaya başlayarak Gizlilik Politikası'nı kabul etmiş olursunuz.

Sitedeki web sayfaları ve ona bağlı tüm sayfalar ("Site") adresindeki Yeditepe Avukatlık Bürosunun malıdır ve onun tarafından işletilir. Sizler ("Kullanıcılar") Siteyi kullanırken aşağıdaki şartlara tabi olduğunuzu, Site'yi kullanmaya devam etmekle, bu Gizlilik Politikası'nı okuduğunuzu, anladığınızı ve bu şartlarla bağlı olduğunuzu kabul etmiş sayılırsınız.

Yeditepe Avukatlık Bürosu, Kullanıcılardan herhangi biri kişisel veri talep etmemekte ve bunları kullanmamaktadır.

Kişisel Verilerin Korunmasında Kullanıcıların Hakları:
Kullanıcılar kişisel bilgileri ile ilgili aşağıdaki haklara sahiptir.

  • • İşlenip işlenmediğini öğrenmek, işlenmişse bilgi talep etmek, eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini talep etmek
  • • İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek
  • • Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişiler hakkında bilgi almak
  • • KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini / anonimleştirilmesini talep etmek
  • • Aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (iii) ve (iv) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini istemek
  • • Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek
  • • Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etmek

Gizlilik Politikasının Tadili:
Yeditepe Avukatlık Bürosu, Gizlilik Politikası'nı herhangi bir sebepten dolayı bildirimde bulunmaksızın zaman zaman değiştirebilir veya yenileyebilir. Yeditepe Avukatlık Bürosunun değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri Site'de yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. Yeditepe Avukatlık Bürosu güncellenen Gizlilik Politikası hakkında Kullanıcıların bilgi sahibi olmalarını ve periyodik olarak gözden geçirmelerini tavsiye etmektedir.

Çerezler (Cookie):
Yeditepe Avukatlık Bürosu, Kullanıcıların Site'yi kullanımı hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyasını (Çerez-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bu teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir web sitesinin, kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir web sitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarak internetin kullanımını kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, Site'yi kaç kişinin kullandığını, bir kişinin Site'yi hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar kaldığı hakkında istatistiksel bilgileri elde etmeye yardımcı olur. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır, ancak Kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde ayarlarını değiştirebilirler.

Üçüncü Taraflar:
Yeditepe Avukatlık Bürosu tarafından üçüncü kişilere herhangi bir veri transferi yapılmamaktadır. Yeditepe Avukatlık Bürosunun Site dahilinde link verdiği diğer sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamakta ve bir taahhütte bulunmamaktadır.