Yeditepe Avukatlık Bürosu

1998 Yılında İstanbul’da kurulan büromuz, doğru ve çözüm odaklı hukuk ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Ulusal ve uluslararası hukuk alanında vermiş olduğu hizmetlerde kaliteli ve güvenirlik esaslı çalışmaları ile müvekkillerinin her zaman takdirini kazanmıştır. Yeditepe Hukuk Ailesi olarak hızlı ve nitelikli hizmet sunmak en başta gelen hedefimizdir.

Avukatlık Büromuz önüne gelen her hukuki meseleyi basit değerlendirmeden öte bir bütün olarak ele almakta, en doğru ve müvekkil açısından en kazançlı çözüm yolunu tespit ederek, neticeye ulaşmayı amaçlamaktadır. Danışmanlık hizmetlerinde ise avukatlarımızın hukuki desteği yanında gerektiğinde farklı uzmanlık alanlarındaki kişi ve kuruluşların bilgi ve tecrübelerinden yararlanarak hizmet sunmaktayız.

1998 yılında İstanbul'da temellerini attığı Yeditepe Avukatlık Bürosu tüm çalışanlarıyla meslek etik ve kurallarına uymayı prensip edinmiş olup, iletişime açık ve kurumsal bir çizgide faaliyet yürütmektedir. Yeditepe Avukatlık Bürosu; müvekkillerini, banka ve finans hukukuna, sermaye piyasalarına, enerji hukukuna, birleşme ve devralmalara, özelleştirmelere, rekabet hukukuna, fikri mülkiyet hukukuna, yabancı yatırıma, bilgi teknolojilerine, komünikasyona, inşaat sektörüne, lisanslamaya, franchiseing işlemlerine ve diğer ticari hususlara ilişkin konularda temsil ederek hukuk ve danışmanlık hizmeti sağlamaktadır.

Yeditepe Avukatlık Bürosu avukatları, yukarıda anılan alanlarda gerçekleşen karmaşık, yurtiçi ve sınır ötesi işlemlerde yirmi yılı aşkın süredir müvekkillerine danışmanlık hizmeti vermekte olup banka ve sermaye piyasalarını düzenleyen konularda, bankacılık, menkul değerler, yapılandırılmış finansman ve proje finansmanı, birleşme ve devralmalar, yabancı yatırımlar ve özelleştirme konularında önemli tecrübeye sahiptir.

Misyonumuz

Yeditepe Avukatlık Bürosu olarak müvekkillerimize, beklentilerinin de ötesinde çıkması muhtemel sorunları minimum riskle engelleyen, çıkan sorunları en kısa zamanda ve en avantajlı şekli ile çözüme kavuşturan, geniş kapsamlı ve etik değerlerimizden ödün vermeden kaliteli hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktır.

Vizyonumuz

Bireysel ve kurumsal ölçekli her türlü müvekkil ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte her yönüyle uzmanlaşmış, öncü, dinamik, yenilikçi ve sorun çıkmadan müdahale ilkesi doğrultusunda hareket ederek öncelikle koruyucu hukuk hizmetleri sağlayan, dünyanın önde gelen markalaşmış avukatlık büroları arasında yer almaktadır.

Çalışma Prensiplerimiz

Müvekkillerimizin ticari sırları bizim için en üst düzey önem taşımaktadır. Bu çerçevede herhangi bir “menfaat çatışması” olduğunda durumu hem mevcut hem de potansiyel müvekkillerimize bildirmeyi temel görevimiz olarak görüyoruz. Davranışlarımızda ve müvekkillerimizle iş ilişkisi kurarken Avukatlık Meslek İlkeleri’ne, Türkiye Barolar Birliği’nce hazırlanan Reklam Yasağı Yönetmeliği’ne ve Avrupa Birliği Avukatlık Meslek Kurallarına uygun olarak hareket etmek ana prensibimizdir.

Gizlilik; müvekkilin Yeditepe Avukatlık Bürosu’na sağladığı ve kamuya açık olmayan her türlü bilgi uygulanabilir kurallar ve profesyonel gizlilik ve sorumluluk esaslarına uygun olarak gizli tutulacaktır. Avukat -müvekkil ilişkisi çerçevesinde edinilen ve müvekkilin işleri ile ilgili her türlü bilgiyi sıkı bir şekilde gizli tutmakla yükümlüyüz.

Hukuk kuralları ve Kanunlar ile zorunlu kılınmadıkça veya müvekkillerimiz tarafından açıkça yetkilendirilmedikçe edinilen bilgiler asla ifşa edilmeyecektir.