Konkordato Nedir ve Nasıl Uygulanır ?

Konkordato Ne Demektir ? Konkordato, genellikle beklenmeyen ekonomik sebeplerden dolayı dürüst borçluların haciz ve iflastan korunması suretiyle ticari faaliyetine imkan sağlayan ve alacaklıların haklarını da koruma altına alan bir İcra ve İflas kurumudur. İİK m.285-309 arasında düzenleme yapılmıştır. Konkordato Çeşitleri Nelerdir ? Uygulamada Hangisi Tercih Edilmektedir ? Mevzuatımızda üç tür “Konkordato” vardır; Adi Konkordato, İflastan Sonra Konkordato ve Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordato. Bunun dışında Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırılması da dördüncü tür olarak kabul edilebilir. Uygulamada daha çok adi konkordato görülmektedir. Adi konkordato, borçlunun iflasına karar verilmeden önce uygulanabilecek bir yoldur. İflas Dışı Adi Konkordato İçin Kimler Başvuru Yapabilir ? Borca batık olsun veya olmasın borçlular ile borçlunun iflasını isteyebilecek alacaklılar konkordato talebinde bulunabilir. Birden fazla alacaklı da başvuru yapabilir. Konkordato İçin Nereye ve Nasıl Başvuru Yapılır ? Geçici mühlet talepli dilekçe ile borçlunun faaliyet merkezinin bulunduğu yer asliye ticaret mahkemesine müracaat edilmesi gerekir. Merkezi yurt dışında bulunan işletmelerde şubelerinin bulunduğu yerde başvuru yapılabilir. Geçici mühlet talebine; konkordato projesi, borçlunun malvarlığını gösteren belgeler, alacaklılara yapılacak ödeme teklifi miktarları için tablo, alacaklı listesi ile bağımsız denetim kuruluşlarından alınacak rapor eklenmelidir. Alacaklı tarafından başvuru yapılıyor ise mahkeme tarafından lüzumlu belgelerin sunulması borçludan istenir. Konkordatoda Süreler Ne Şekilde Belirlenir ? Mahkeme 3 aylık geçici mühlet kararı verir. Gerekirse süre 2 ayı geçmemek üzere bir kez uzatılabilir. Geçici mühlet içerisinde komiser raporuna göre mahkeme 1 yılı geçmemek ve en fazla bir defa 6 ay uzatma kararı ile kesin mühlet kararı vermesi için duruşma yapması gerekir. Konkordatoda Süreci Nasıl İşler ? Geçici mühlet kararı ilan edilir ve mühlet kararı ile mahkeme haciz yapılmaması gibi tedbir kararı alır. Mahkeme geçici mühlet kararı verirse üç komiser tayin eder. Komiserler 3 aylık geçici mühlet süresi içinde hazırlayacakları raporla kesin mühlet kararının verilip verilmeyeceğine yön verecektir. Yine kesin mühlette görev yapmak üzere bir veya birden fazla komiser atanır. Koşullar gerekli olursa bir alacaklılar kurulu oluşturulabilir. Kesin mühlet kararı da ilan edilir ve ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilir. Komiserler süreci yönetir, malvarlığı envanteri yapar ve alacaklılarla birlikte sürecin ilerlemesini sağlar. Kesin mühlet içinde rehinli takipler (satış hariç) dışında borçlu hakkında yeni takipler ve haciz işlemleri yapılmaz, başlayanlar için satış ve muhafaza yapılamaz. Borçlunun tasarrufları komiser denetimindedir. Kesin mühlet kararından itibaren 15 gün içinde alacaklılar bildirim üzerine alacaklarını bildirir. Alacaklılar, sayı ve alacak miktarı çoğunluğu veya alacaklıların dörtte biri olup toplam alacak tutarının 2/3 ü aşılırsa komiserin başkanlığında toplanarak projenin oylamasına katılırlar. Rehinli alacaklılar ve borçlu yakınları oy kullanamaz. Projenin tasdiki oylama kararı mühlet kararı veren mahkemeye sunularak konkordatonun tasdiki talep edilir. Tasdik veya iflas hususunda karar verilerek süreç yürütülür ve tamamlanır.